Skip to content

Asteria Expeditions: Nederlandstalig begeleide groepsreizen en individuele reizen buiten het gewone

Privacyverklaring

Asteria Expeditions respecteert uw privacy

Asteria Expeditions is een merknaam van Reizen Van Renterghem.

Reizen Van Renterghem nv
Korte Zilverstraat 6
8000 Brugge
België

Telefoon: +32 (0)50 33 25 10
E-mail: info@asteriaexpeditions.be
Reislicentie: A 1095
BTW: BE 0460 152 756

Het aanspreekpunt voor al uw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens is Annick Desmet, gedelegeerd bestuurder.
E-mail: annick@asteriaexpeditions.be

U kan ons natuurlijk ook telefonisch contacteren via +32 (0)50 33 25 10.

Asteria Expeditions verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn, contactpersonen bij touroperators, hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, personeelsleden...

Asteria Expeditions hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening.

Welke persoonsgevens verwerkt Asteria Expeditions?

Asteria Expeditions verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die met Asteria Expeditions worden gesloten en verwerkt ook die gegevens die nodig zijn opdat Asteria Expeditions haar commerciële activiteiten zou kunnen uitoefenen.

Het kan bvb. gaan om uw naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om uw taalkeuze, uw ondernemings- of BTW-nummer, uw bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens of e-mailadres. Maar ook de communicatie die u met Asteria Expeditions voert als huidige of potentiële klant. Asteria Expeditions verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Klanten zijn in het kader van reizen doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan Asteria Expeditions mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals voor de reis relevante medische gegevens of speciale wensen (in verband met dieet, religie of beperkingen). De klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de reisovereenkomst. Andere persoonsgegevens zijn misschien niet verplicht maar als u die niet meedeelt, kan dit de uitvoering van uw reisovereenkomst wel ernstig vertragen of schaden.

Wanneer u bent ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het aangegeven e-mailadres. Asteria Expeditions gebruikt dit e-mailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te versturen naar annick@asteriaexpeditions.be

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Asteria Expeditions. Indien nodig wordt uw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Asteria Expeditions natuurlijk wel op dat Asteria Expeditions uw gegevens ook kan verwerken vanuit een 'gerechtvaardigd belang' voor de verwerking. Zo kan Asteria Expeditions u bvb. inlichten over nieuwe, voor u mogelijk interessante reizen of promoties indien u reeds lang bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Asteria Expeditions zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door u niet-gewenste wijze.

Bron van de persoonsgegevens

Asteria Expeditions verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerkt, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf. Uw verzekeringsmaatschappij, de tussenpersonen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over u verstrekken bvb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om u beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking

Asteria Expeditions houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe bewaart Asteria Expeditions de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de (reis)overeenkomst die met Asteria Expeditions werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, bvb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houdt Asteria Expeditions niet langer bij dan 5 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal 3 jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Asteria Expeditions de reisovereenkomst correct heeft uitgevoerd.

Asteria Expeditions houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Asteria Expeditions waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Asteria Expeditions slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door of doorgifte aan externe partners

Asteria Expeditions verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Asteria Expeditions geeft gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om uw reis te kunnen boeken of om de reis vlot te laten verlopen (zo moeten we bepaalde gegevens meedelen met de leveranciers van de reisarrangementen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoerbedrijven). Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Asteria Expeditions geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar taak als reisorganisatie.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU (zoals hotelketens, luchtvaartmaatschappijen, handling agents en andere serviceverleners) is in het kader van de uitvoering van reisovereenkomsten absoluut noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de reisovereenkomst. Ze is ook in het belang van de klanten.

Als Asteria Expeditions persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met 'veilige landen' (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Asteria Expeditions ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk 'verwerkingsovereenkomsten' af te sluiten met de belangrijkste partners.

Uw rechten onder de GDPR

Asteria Expeditions waarborgt dat u als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR u verleent:

  • Recht van inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

U kan uw rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Asteria Expeditions u een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Asteria Expeditions maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van deze website garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en uw ervaring op onze website te stroomlijnen.

Een klacht of vraag over uw persoonsgegevens?

Uw aanspreekpunt bij Asteria Expeditions werd al meegedeeld. Heeft u een klacht, dan kan u die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. U kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Wijziging van de privacyverklaring

Asteria Expeditions kan deze privacyverklaring ten allen tijde aanpassen en raden u daarom aan om deze regelmatig te bekijken. Bij significante wijzigingen aan onze privacyverklaring of -voorwaarden zullen we u hierrvan proactief op de hoogte stellen.

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 6 juni 2018.
Eigendom

Deze website is eigendom van Asteria Expeditions. Asteria Expeditions is een divisie van Reizen Van Renterghem.

Asteria Expeditions
Reislicentie A 1095
Korte Zilverstraat 6
8000 Brugge

Tel: +32 (0)50 33 25 10
Fax: +32 (0)50 33 26 10
E-mail: info@asteriaexpeditions.be
Of via een erkende reisagent


In de kijker

Noordoost-Groenland 2023 met Île de France AANRADER
14-daagse Nederlandstalig begeleide poolexpeditie, van 27 augustus tot 9 september 2023

Egypte - Once-in-a-lifetime cruise op de Nijl AANRADER
18-daagse begeleide culturele cruise, vertrek op 18 september 2023

Parma & Milaan - Kunst, cultuur & gastronomie AANRADER
6-daagse begeleide cultuurreis, vertrek op 16 juni 2023

Verenigde Arabische Emiraten & Oman AANRADER
11-daage begeleide groepsreis, vertrek op 3 november 2023

Botswana - Botswana onder canvas AANRADER
13-daagse Nederlandstalig begeleide safari met mobiele tent, vertrek op 24 september 2023

Veelzijdig Vietnam en mysterieus Cambodja AANRADER
18-daagse Nederlandstalig begeleide rondreis, afreis op 11 november 2023

Zuid-Korea - Land van de kalme morgen AANRADER
14-daagse Nederlandstalig begeleide rondreis, vertrek op 30 september 2023

Markiezen en Frans-Polynesië AANRADER
16-daagse Nederlandstalig begeleide eilandencruise, vertrek op 21 september 2023

Ontdekking van Lapland - Shortbreak AANRADER
5-daagse Nederlandstalig begeleide groepsreis, diverse vertrekken van op 23 december 2023 tot 17 maart 2024

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze elektronische nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte van onze nieuwe programma's.

Inschrijven

Volg ons ook op Facebook - facebook.com/AsteriaExpeditions

Volg ons Instagram - instagram.com/asteria_expeditions/

Volg ons ook op Pinterest - pinterest.com/asteriaexpedit/

Asteria Expeditions
Reislicentie A 1095
Informatie & reservatie:
Tel.: +32 (0)50 33 25 10 (ma - vrij)
E-mail: info@asteriaexpeditions.be
Of via een erkende reisagent